Acordul predicatului cu subiectul partea a II-a

Written by Website Admin on . Posted in Morfologia Limbii Romane

Acordul Predicatului Nominal

1. Când este un singur subiect.

a) Verb copulativ se acordă în număr și persoană cu subiectul.

Ex:
Vulpea (1. S) părea moartă (2. PN)
– persoana a treia singular.

b) Numele predicativ exprimat prin adjectiv (altă parte de vorbire adjectivală) se acordă în gen, număr și caz cu subiectul.

Ex:
Viorile sunt bechi și bune (feminin, plural, nominativ).

c) Când numele predicativ este exprimat printr-un substantiv (altă parte de vorbire substantivizată), acordul este numai în caz.

Ex:
Copii (1. S) sunt speranța (2. PN) parinților

2. Când subiectul este multiplu și parțile componente sunt de genuri diferite.

a) Dacă subiectele sunt nume de ființe de genuri diferite, numele predicativ exprimat prin adjective se va pune la masculin plural. (”Politețea” nu operează în gramatică …).

Ex:
Petre și Cristina (1. S) sunt îndemânatici (2. PN).

b) Dacă subiectele sunt substantive de genul feminin sau neutru, numele predicativ exprimat prin adjectiv va fi la feminin plural.

Ex:
Culorile si creioanele sunt folositoare pictorilor. (* feminin, plural)

c) Dacă toate subiectele sunt la plural, numele predicative exprimate prin adjectiv se acordă cu genul subiectului celui mai apropiat.

Ex:
Animalele și plantele (1. S) sunt folositoare (2. PN) omului.
Plantele și arborii (1. S) sunt folositori (2. PN) omului.

d) Dacă unul dintre subiecte este la plural, numele predicativ exprimat prin adjectiv va fi acordat

Ex:
Lilianul, lalueaua și bujorii (1. S) sunt frumoși (2. PN). (masculin, plural)
Bujorul, liliacul și lalelele (1. S) sunt frumoase (2. PN). (feminin, plural)

Tags: ,

Leave a comment