Rămâi cu noi

Written by Website Admin on . Posted in Morfologia Limbii Romane

Rămâi cu noi…

O poezie cu tema religioasa care este prea frumoasa pentru a o trece cu vederea…
Este scrisa de preotul Ioanichie Bălan

 

Deși prin lume rătăcim,
Așa fără de rost,
Și uneori ne tânguim
Că n-avem adăpost,
Noi credem și nădăjduim,
Iisuse, iar să ne-ntâlnim
-Numai rămâi cu noi.- 

Chiar dacă deseori umblăm
Prin târguri și prin sate,
Și flamanzim și însetăm
Pe căi îndepărtate,
Noi încă tot nădăjduim
Că ne-om vedea-n Ierusalim
-Numai rămâi cu noi.-

Chiar dacă toți ne-au părăsit
Și-aproape ne-au uitat
Și dacă-n lume n-am găsit
Un frate-adevărat,
Noi tot la Tine alergăm
Și-n orice vreme te rugăm
-Să nu ne lași pe noi.-

Și dacă nu avem păstori
Să ne povățuiască
Și nici părinți de multe ori
Măcar puțin să ne iubească,
O, Tu, păstorule de oi,
Ai milă Tu măcar de noi
-Și nu ne părăsi.-

Cei care-odată ne iubeau
O, nu ne mai iubesc.
Cei care ieri ne lăudau,
Azi toți ne osândesc,
Pe Tine numai Te-am găsit
Prieten bun, nedespărțit,
-Rămâi, rămâi cu noi.-

Și acum nu-Ti cerem nici averi,
Nici zile-ndelungate,
Ci numai pune-n noi puteri
Să le răbdăm pe toate.
De-Ți vei întinde mâna Ta
Durerea ni se va schimba
-Numai rămâi cu noi-.

Când vânturi multe bat din greu
Și calea ni-I pustie,
Iisuse, fii cu noi mereu
Oriunde-n pribegie.
Noi Te-om purta în noi cu dor
Că pe-un Stăpân nemuritor,
-Numai rămâi cu noi.-

Sau când pe valuri înotam
Spre zările albastre,
Să nu ne lași să ne înecăm,
Nădejdea vieții noastre.
Ci marea cea înfuriată
Mai liniștește-o inc-o dată,
-O, Bunele Iisus!-

Învăța-ne ca să iertăm
Pe cei ce ne-asupresc
Și dă-ne dar ca să iertăm
Pe cei ce ne scârbesc.
Căci ei ne-aduc prin suferință
Cununi cerești de biruință
-Numai rămâi cu noi.-

Și dacă astăzi rătăcim
Departe, spre Emaus,
Ajută-ne să te-ntâlnim
Căci nu avem repaus.
Apropie-Te nevăzut
Ca un drumeț necunoscut
-Și mergi și Tu cu noi.-

Pe cale inima din noi
Îți vom deschide-o Ție,
Iar Tu ne vei schimba apoi
Durerea-n bucurie.
Căci de-am privi spre crucea Ta
Durerea noastră-o vom uita
-Numai rămâi cu noi.-

Te așteptăm să mergi cu noi
Căci am rămas orfani.
Ni-e dor de Tine, suntem goi,
Nu ne lăsa sărmani!
Să nu ne rătăcim pe căi,
Căci toți suntem copiii Tăi
-Rămâi, rămâi cu noi.-

Și la o vreme-ntr-un târziu
Când ne-om găti de moarte,
Să nu ne lași în loc pustiu
Și să te duci departe.
O, să nu ne lași, Străine
-Rămâi, rămâi cu noi!-

Opresete-Te cu noi acum
Când noaptea-ncet se lasă,
Și lângă margine de drum
Rămâi cu noi la masa…
Apoi în liniștea-nserarii
Ne frânge pâinea împăcării
-Și-așa să adormim.-

( Rămâi cu noi – Pr. Ioanichie Bălan )

Leave a comment