Posts Tagged ‘numeralul’

Atributul

Written by Website Admin on . Posted in Morfologia Limbii Romane

Atributul este partea de vorbire secundară de propoziție care determină un substantiv, pronume sau numeral.

Pronumele și numeralul – când nu determină un substantiv (situție în care capătă valoarea adjectivală) – sunt substituite (au valoare) de substantiv.

Atributul răspunde la întrebările:

a) – (al, a, ai, ale) cui?, când stă în genitiv.

Ex:
Cartea elevului este veche.

b) – care? ce fel de?, când stă în acuzativ.

Ex:
Lemnul de salcam este rezistent.

c) – câți?, câte?.

Ex:
În clasă sunt treizeci de elevi.

În funcție de partea de vorbire prin care se exprimă, atributele pot fi: atribute adjectivale, atribute substantivale, atribute pronominale si atribute adverbiale.