Posts Tagged ‘subiect’

Atributul – Atributele substantivale

Written by Website Admin on . Posted in Morfologia Limbii Romane

Atributele substantivale

Atributele substantivale sunt cele care sunt exprimate prin substantive și care pot fi:

a) atribute substantivale în genitiv (genitivale), când substantivul cu valoare de atribut este în cazul genitiv.

Ex:
Se auzea scârțâitul pănușilor;
Intrai în atelul lui Petrică Brașoveanu.

Important.
Pe lângă atributele exprimate prin substantive în genitiv (propriu-zis), mai pot exista și atribute exprimate prin construcții cu valoare de genitiv (substantiv cu forma de acuzativ precedat de prepoziția a + un numeral sau adjectiv ce exprimă ideea de număr).

Acordul predicatului cu subiectul partea a II-a

Written by Website Admin on . Posted in Morfologia Limbii Romane

Acordul Predicatului Nominal

1. Când este un singur subiect.

a) Verb copulativ se acordă în număr și persoană cu subiectul.

Ex:
Vulpea (1. S) părea moartă (2. PN)
– persoana a treia singular.

b) Numele predicativ exprimat prin adjectiv (altă parte de vorbire adjectivală) se acordă în gen, număr și caz cu subiectul.

Ex:
Viorile sunt bechi și bune (feminin, plural, nominativ).

c) Când numele predicativ este exprimat printr-un substantiv (altă parte de vorbire substantivizată), acordul este numai în caz.

Acordul predicatului cu subiectul partea I

Written by Website Admin on . Posted in Morfologia Limbii Romane

Să vorbim un pic despre acordul predicatului cu subiectul în limba română.

Acordul predicatului verbal

1. Când propoziția are doar un singur subiect.

Predicatul verbal se acordă cu subiectul în număr și persoană – dacă este exprimat printr-un verb la diateza activă sau reflexivă.

Ex:
”Vulturii (S) zboară (PV).”
– numărul plural, persoana a III-a

”Andrieș Hamură (1. S)… se întoarce (2. PV) de la învătătura din Țara Leșească”
– Andrieș Hamură – persoana a  III-a, singular.
– se întoarce – persoana a III-a singular.

Când predicatul verbal se acordă în persoană, în număr, în gen și în caz atunci când este exprimat printr-un verb la diateza pasivă.